Wisła od źródeł do ujścia wzdłuż dawnego szlaku łososia – cały odcinek 3

Wisła od źródeł do ujścia wzdłuż dawnego szlaku łososia.
Od ujścia Narwi do Bałtyku.
Czyta: Krystyna Czubówna

Najdłuższa rzeka Polski była siedliskiem łososia przez tysiące lat. Jeszcze do połowy ubiegłego wieku ryby te rokrocznie pokonywały setki kilometrów niemal od źródeł Wisły w górach po jej ujście w Bałtyku i z powrotem. Dziś ich wędrówka, niezbędna dla przetrwania gatunku, jest niemożliwa za sprawą ingerencji człowieka w przyrodę. Zanieczyszczenie wód i sztuczne zapory to tylko kilka z przeszkód jakie na swojej drodze napotyka pół miliona młodych osobników wpuszczonych do rzek Podkarpacia, w ramach programu restytucji łososia w polskich wodach. Kamera, zabierając widzów w podróż wzdłuż biegu Wisły, przedstawia nie tylko problem zagrożonego gatunku, ale i piękno, jakie skrywa koryto wodnego kręgosłupa Polski.