Rok w puszczy (2006) – cały film

„Rok w puszczy” to efekt podpatrywania kamerą o wszystkich porach roku życia Puszczy Białowieskiej, a szczególnie jej najcenniejszej połaci, chronionej przez Białowieski Park Narodowy (BPN). W filmie można zobaczyć m. in:
– jak wyglądały lasy, zanim zaczął użytkować je człowiek,
– typy lasu: m. in. grąd, bór, ols, łęg,
– największego europejskiego ssaka – żubra,
– drzewa: m. in. dąb, lipę, świerk, grab, klon, olszę, jesion, sosnę, dożywające swej starości i pozostające do końca w miejscu, w którym rosły,
– organizmy związane z martwymi drzewami, przede wszystkim owady i grzyby,
– unikatowe ptaki, głównie dzięcioły,
– ssaki żyjące w puszczy: bobry, wilki, jelenie, sarny, łosie, dziki, rysie,
– nietoperze,
– mrówki,
– poznać wyniki badań naukowych prowadzonych w BPN,
– dowiedzieć się wiele o wykorzystywaniu bogactwa przyrody do celów edukacyjnych,
– poznać infrastrukturę turystyczną przyjazną środowisku,
– obejrzeć ryciny i fotografie dawnego użytkowania puszczy, zwłaszcza carskich polowań,
– zbadać mapy BPN w różnych konfiguracjach.
Białowieski Park Narodowy pokazany w filmie to obszar ochrony ścisłej. Odwiedzimy obręb ochronny Hwoźna, park pałacowy z ogrodem i budynkami z czasów carskich, Muzeum Przyrodniczo-Leśne parku, Ośrodek Hodowli Żubrów oraz Rezerwat Pokazowy Żubrów.

Dowiedz się więcej na http://www.fokus.tv
Subskrybuj nasz kanał https://www.youtube.com/user/FOKUSTVpl
Polub na Facebooku https://www.facebook.com/FokusTVpl/?fref=ts